Anvendt Forskning


I GXN udføres projekter i krydsfeltet imellem byggebranchens praksis og de nye muligheder som relevant forskning bringer.  Det er ikke vores mission at lave grundforskning, men at anvende eksisterende viden fra relevante producenter og uddannelses- institutioner i byggeprojekter. På den måde kan GXN både bidrage med byggebranchens perspektiv i tværfaglige forskningsprojekter, og som innovationspartner i mere traditionelle byggeprojekter. Tværfaglighed

Succesfuld innovation udspringer ofte af at blande ekspertise og erfaring fra forskellige fagområder. Derfor skabes alle projekter i GXN igennem tværfaglige samarbejder med udvalgte specialister. Vi arbejder med tværfaglig og netværksbaseret innovation i en række forskningsprojekter indenfor blandt andet arkitekturpsykologi, softwareudvikling og produktion af vilde plantearter. Dette omfatter samarbejde med programmører, psykologer, biologer, kemikere og gartnerier.Integreret Praksis

I GXN er afprøvning af nye redskaber og teorier en integreret del af vores arbejde. Den viden vi opnår igennem tværfaglige samarbejder anvendes i praksis til eksperimenterende design og grøn innovation i byggeriet. Vi implementerer nye materialer og designredskaber i en række udviklingsprojekter, hvilket bl.a. giver os mulighed for at samarbejde med højteknologiske materialeproducenter, samt for selv at oversætte digitale designs til fysiske objekter med hjælp fra tegnestuens maskiner til direkte fremstilling.Vidensdeling

Ved at dele vores viden tror vi på at der kan skabes et grundlag for nye grønne løsninger i byggeriet. Igennem udgivelsen af frit tilgængelige publikationer, eller ved at arrangerer offentlige udstillinger, er det således vores mission er at bringe viden fra vores netværk og ud til byggebranchen.  

info text

X > <