Digitale teknologier


Digital udvikling har givet designere, ingeniører og arkitekter adgang til en række nye værktøjer og produktionsmetoder, og peger mod nye og bedre løsninger inden for design og arkitektur. Naturvidenskaben er også i hurtig udvikling. Indenfor biologi, kemi og fysik, er det nu muligt at designe materialer til at opfylde meget specifikke behov og karakteristika.

Gennem arbejdet med sigte på at skabe nye materialer og digitale teknologier til byggebranchen, er vi ikke blot på forkant med udviklingen - vi former den. For eksempel undersøger GXN muligheden for at anvende svampe som isoleringsmateriale. Fordelen er, at svampe er selv-voksende naturlige organismer, som i modsætning til traditionel isoleringsmateriale ikke kræver energi i produktionen og har ingen negative virkninger på miljøet. Et andet eksempel er vores mangeårige udvikling af biokompositter, som er lette, stærke og holdbare materialer, som udelukkende består af biologiske ingredienser.Parametrisk design

Til forskel fra traditionelle tegneprogrammer tillader parametrisk software at relatere tegninger til ekstern information. Modellerne kan rumme en enorm kompleksitet, sådan at vi kan integrere arbejde med dynamiske data som konstruktive, miljømæssige og logistiske forhold. Flere parametre kan ændre tegningen simultant, og dermed generere forskellige løsninger på samme problemstilling. Animeret design

Ved at se tid som en fjerde dimension, kan man designe med software, der primært er udviklet til filmindustrien og spilbranchen. I animeret design kan volumener omdannes til dynamiske objekter, så de kan påvirkes af forskellige kraftfelter, hvilket gør formudviklingen levende og dynamisk.Algoritmisk design

En algoritme er en procedure eller formel, der skal løse et problem. Gennem matematiske modeller genereres geometriske mønstre og figurer. Derved opnås en ekstrem høj grad af kompleksitet, der ikke kan skabes manuelt. Algoritmisk design er ofte inspireret af systemer fra naturen og bruges ofte til at efterligne samme.

info text

X > <