Nye Materialer


En af de mest dominerende trends indenfor bæredygtighed er idéen om, at vi er nødt til at vurdere materialer ud fra et livscyklusperspektiv. I stedet for at tænke på materialer, som noget vi bruger og derefter smider væk, skal vi tænke på materialer, som værdifulde resurser, som vi kan bruge igen og igen.

Sjovt nok findes begreber som »affald« og »forurening« ikke i naturen. I naturlige økosystemer har alt et formål, og alt kan (gen) bruges til noget andet, hvilket tyder på ideen om affald er et menneskeskabt og endda selvforskyldt problem. Så når vi taler om brug af nye materialer, er en af de væsentligste udfordringer at redefinere vores opfattelse af affald.Aerogel


Nanoteknologiske materialer

Nanoteknologi er materialedesign så småt, at selve materialiteten forsvinder og kun egenskaben står tilbage - altså materialer uden materialitet! Ved brug af nanoteknologi kan vi udvikle materialer med forstærkede eller helt nye egenskaber. Et eksempel er smuds- afvisende vinduer og luftrensende keramiske fliser.Svampekomposit


Kompositter

I sin enkleste form består et komposit- materiale af to eller flere komponenter, der sammen har stærkere egenskaber. Dermed kan vi opnå kvaliteter, der er svære, og i nogle tilfælde umulige at matche med traditionelle materialer. F.eks. arbejder vi med bio- kompositter der udelukkende består af biologiske materialer, såsom hørfibre og sojabønner, og som er et miljøvenligt alternativ til traditionelle byggematerialer som glasfiber og aluminium.Termokromatisk film


Intelligente materialer

Intelligente materialer kaldes også for responsive materialer, fordi de reagerer på deres omgivelser. De kan ændre egenskaber ved skift i temperatur, luftfugtighed, syreværdi, elektricitet eller magnetisme. Et eksempel er termokromatiske materialer, der ændrer farve og transparens ved skiftende temperaturer. Det bliver blandt andet anvendt i selvregulerende bilruder og har den funktion at regulere lysindfaldet.

info text

X > <