Vision


GXN blev stiftet i 2007 og var oprindeligt en intern innovationsenhed i 3XN, men er i dag en selvstændig virksomhed. GXN er  er specialiseret i at udvikle og implementere grønne og innovative løsninger indenfor arkitektur og design. Opgaveporteføljen spænder bredt fra design og byggeopgaver, til forskningsprojekter og eksternt konsulentarbejde.

G'et står for Grøn, og fremhæver GXNs dedikation indenfor grønt byggeri gennem et særligt fokus på digitale arbejdsprocesser og nye materialeløsninger. GXN har oparbejdet en unik udviklingskompetence gennem mangeårige samarbejder med videnspartnere på tværs af industrier. Gennem faglige netværk og ved hjælp af nye materialer og digitale teknologier skubber GXN til grænserne indenfor forskning, design og kommerciel anvendelse i jagten på bedre bygninger og bedre miljøer for mennesker. 

'GXNs vision er at skabe innovative arkitektur- og designprojekter, der bidrager til at udvikle en bygningskultur, som positivt påvirker den verden, vi lever i - både arkitektonisk og miljømæssigt'

- Kasper Guldager Jensen, partner 3XN, direktør GXN

TeamKasper Guldager Jensen er arkitekt og daglig direktør af GXN og er involveret i alle projekter. Kasper er specialist i bæredygtigt design, digital arkitektur og nye materialer.Jeanette Hansen er arkitekt og administrerende direktør og har ud over den finansielle styring fokus på at integrere GXNs forskning og udvikling i 3XNs projekter.Morten Norman Lund er ingeniør og specialist integreringen af bæredygtige løsninger og teknologier i den tidlige fase af design udvikling.


Lasse Lind er arkitekt og specialist i implementeringen af metoder til at sikre bæredygtigheden i byggerier. Lasse var bl.a. en del af teamet bag Cradle To Cradle: i det byggede miljø.


Mille Sylvest er specialist i arkitekturpsykologi og arbejder blandt andet på en PhD. afhandling omkring relationen mellem arkitektur og social adfærd.


Kenn Clausen er uddannet fra Aalborg Universitet med speciale i arkitektur og digitalt design og har specialiseret sig i avanceret modellering samt analytisk og informeret designCasper Østergaard Christensen er arkitekt med særlig interesse i at finde innovative løsninger for integration af grønne teknologier, design for adskillelse og cirkulær økonomi i arkitekturen.  

Natalia Kowalska er landskabsarkitekt og phyto-tekniker. Hun er særligt interesseret i beplantningsstrategier og laver løbende research af mulighederne for at anvende phytoremediering i arkitekturen.

 Matteo Grometto er en master studerende specielt interesseret i digital modellering og fabrikation, samt i gennemførelsen af innovative grønne løsninger i arkitekturen.Sean Lyon er en bachelor uddannet arkitekt, der har specialiseret sig i 'computational design' og digital fabrikation. Han er interesseret i at skubbe nye teknologier i forfølgelsen af innovative og bæredygtige arkitektoniske indgreb.

info text

X > <