Arkitekturpsykologi

År
2011

Tværfagligt forskningsprojekt
GXN har igennem 2011 samarbejdet med adfærdsspecialist Mille Sylvest for at undersøge om tegnestuens fokus på adfærd i vores byggerier også kan aflæses efter de er taget i brug.

Med udgangspunkt Middelfart Sparekasse, har Mille Sylvest udført et forskningsprojekt, omhandlende de ansattes adfærd. Projektets formål har været at undersøge, hvorvidt Middelfart Sparekasse lever op til 3XNs egne forventninger, i forhold til den adfærd, som bygningen genererer.

Adfærd som omdrejningspunkt
3XN har, som en del af en holistisk designforståelse, valgt at placere adfærd som et centralt og gennemgående tema i arkitekturen. I forbindelse hermed udgår 3XN fra den præmis, at arkitekturen påvirker menneskets adfærd og er medvirkende til skabelsen af nye relationer.

Arkitekturpsykologien
Dette genfindes i arkitekturpsykologien, hvor det påpeges, at der er en gensidighed mellem mennesket og det byggede miljø. Arkitekturen påvirker altså vores adfærd, men vi påvirker samtidigt arkitekturen, så den kommer til at passe til de aktiviteter, vi gerne vil udføre i en bestemt bygning.

Arkitekturpsykologien kan i denne forbindelse bidrage med en række metoder til at medtænke forskellige former for adfærd og handlinger, og derved opnå velfungerende bygninger.

Projektets undersøgelser
Forskningsprojektet er foretaget i Middelfart Sparekasse, og har fortrinsvis fokuseret på videndeling og medarbejdertilfredshed i storrummet.

Undersøgelserne er udført igennem en række forskellige interviews med ansatte og ledelse, samt spørgeskemaundersøgelser og observationer af adfærd og interaktioner blandt medarbejderne på bankens tre åbne kontorplateauer.

Kredit: Mille Sylvest, cand.mag.
Middelfart, Danmark
2011

info text

X > <