Designet beton

År
2008

Teamet
3XN, UNStudio og Danmarks Tekniske Universitet har samarbejdet om at udvikle en hvid fiberforstærket beton til Lighthouse projektet i Århus Havn. Samarbejdet blev ledt af arkitekterne Kasper Guldager Jørgensen (3XN), Lars Kjemtrup (3XN), Christian Veddeler (UNS), Lotte Bjerregaard (DTU) og betonekspert Gregor Fischer (DTU).

Specifikke behov
Målsætning var at udvikle et materiale til Lighthouse projektets facade. En facade, der i sit arkitektoniske udtryk smelter sammen med de karakteristiske balkoner, hvilket skaber en række specifikke behov til det anvendte materiales egenskaber. Materialet skal være stærkt, slankt, let og fleksibelt i sin udformning på en og samme tid - og som beskrevet i konkurrenceforslaget skal det også fremstå hvidt.

Løsningen
Resultatet blev en specielt designet hvid plastfiberarmeret beton, PVA-FRC (Poly Vinyl Alcohol Fiber Reinforced Concrete), der med et højt indhold af marmorpulver er æstetisk velegnet og stærkt. Ved at arbejde med polymere fibre i stedet for traditionel armering skabes et materiale, der også egner sig godt til at begå sig i det aggressive saltvandsmiljø.

Den endelige beton blev derefter testet i en række styrke- og holdbarhedsundersøgelser. Alle forsøg, test mv. af betonen blev udført af Navid Sidiqi (DTU) og Anders Hornskov Jakobsen (DTU).

Det videre forløb
Projektets videre forløb peger på nuværende tidspunkt mod en patentering af materialet og et derpå følgende udviklingsforløb med kommercielt sigte.

Udover betonudvikling er der også arbejdet med livscyklus analyse på betonen og en general indeklima optimering af projektet.
Aarhus, Danmark
2008

info text

X > <