Energi Simulator

År
2010

Energisparende Formgivning
GXN har udviklet et software så arkitekter kan designe energiforbruget allerede i den tidlige skitseringsfase. I dag bliver 80% af energibesparelserne i en bygning dikteret i de første 20% af tegnestuens arbejde, altså i skitseringsfasen. Der findes i dag ingen redskaber, der kan give hurtig feed-back på de energimæssige konsekvenser, hvilket resulterer i at dette først bliver synliggjort langt senere i forløbet, hvor det ofte er for sent, eller meget omkostningstungt at ændre. Projektet undersøger hvorledes man med teknologier fra spilindustrien kan estimere miljømæssige aspekter tidligt i byggebranchen.

Energisimulering i dag
I dag foregår energisimulering ved hjælp af eksterne programmer (bl.a. Bsim, Be06, Ecotect og EnergyPlus). De anvendte simuleringsprogrammer er komplekse, datatunge og stiller krav til udveksling af detaljerede 3D modeller. Disse er svære at bruge den tidlige designfase, der består af mange åbne spørgsmål, hvor der er brug for hurtigt at kunne lave ændringer i formgivningen. Derfor bruges energisimuleringer i dag først sent i processen, hvor bygningsdesignet ligger mere eller mindre fast, og derfor ikke kan drage fordel af eventuelle formmæssige optimeringer.

Grønt spil for arkitekter
Projektet undersøger hvorledes parametriske værktøjer kan anvendes til at arbejde med miljømæssige aspekter i den tidlige designfase. Gennem udviklingsforløbet, er der arbejdet aspekter fra spilindustrien, der har resulteret i et interaktivt tredimensionelt spil, der giver arkitekter øjeblikkeligt energimæssigt feedback. Projektets mål har været at lave et skitseringssoftware der passer til arkitekters arbejdsproces, og som er integreret i de eksisterende tegningsprogrammer. I dag bruges CAD tegningsprogrammer gennem alle tegnestuens arbejdsfaser (fra konkurrence til projektering), og det har derfor været vigtigt at udvikle værktøjet på netop denne platform. Værktøjet har været anvendt af tegnestuens konkurrenceafdeling hvor det har været muligt at optimere det overordnede bygningsdesign i forhold til solindstråling.

Metode
Værktøjet er udviklet i et parametriske freeware plug-in (Grasshopper) i 3D tegningsprogrammet Rhino. Rhino er et integreret arbejdsredskab på de fleste tegnestuer, og er et anerkendt værktøj i arkitektbranchen. Det parametriske værktøj gør det muligt gennem kode, at relatere specifik energi data til den tegnede geometri i 3D programmet. Herved gives der hurtig feed-back (i form af farver/tal/værdier) hvorefter geometrien kan ændres til det ønskede resultat er nået. Det vil sige at simulering og ændring af den grundlæggende bygningsgeometri kan foregå på samme tid og derfor ikke gennem filudveksling mellem flere programmer.

Projektdeltagere
Projektet er gennemført i samarbejde med Dansk Industri og Alexandra Instituttet under projektnavnet INNOGATE (Innovation through Gaming Technologies), der fokuserer på potentialet i at integrere spilteknologier i det øvrige erhvervsliv.

Dansk Industri, www.itek.di.dk
Alexandra Instituttet, www.alexandra.dk
København, Danmark
2010

info text

X > <