Den integrerede facade

År
2007

Integration og fleksibilitet
The Integrated Building Envelope er et udviklingsprojekt under Byggeriets Innovation. Missionen er at skabe et præfabrikeret modulbaseret facadesystem, der opererer med brugerkonfigurering og projektspecifikke løsninger. Det skal gøres kommercielt gennem individuel masseproduktion.

Ved at integrere undersystemer opnås en høj grad af fleksibilitet. Ud over basismodulet af pultruderet glasfiber består systemet af en lang række funktionelle komponenter, der giver brugeren mulighed for selv at bestemme graden af integration af for eksempel ventilation, solafskærmning, energiopsamlere og klimaaktive materialer.

Unikke fordele
Ved at bruge glasfiber som det primære byggemateriale opnås en række unikke fordele. Facadesystemet har ingen kuldebroer, er slankt, har lav vægt og er translucent.

Allerede nu skærpes kravene til byggesektoren. Derfor er det vigtigt ikke bare at leve op til, men at skabe nye standarder inden for byggebranchen. Projektets mål er at skabe en miljømæssig neutral facade, der skal imødekomme det stigende behov for grønne byggekomponenter.

Facadekonsortiets partnere er: Arup, Fiberline Composites, Permasteelisa Group, Art Andersen, Cabot, Make Architects og GXN.
London, UK
2007

info text

X > <