Kompositbro

År
2007

Form, produktion og materiale
GXNs filosofi om at form, produktion og materiale altid skal tænkes i sammenhæng, kommer til udtryk i udformningen af tegnestuens forslag til en cykel- og gangbro over Københavns Havn.

Broen strækker sig fra Nyhavn til Christiansholm og er foreslået udført i fiber-forstærkede polymere kompositter. Formsproget i broen er designet til at udnytte komposittets plasticitet og konstruktive egenskaber. Tekstilernes vævede natur giver mulighed for at designe materiale til at have specifikke styrker på særligt belastede punkter ved at kombinere glas, kevlar og kulfibre.

På grund af fugt og salt er havnen et aggressivt miljø for materialer som stål, aluminium og træ. Derimod er fiberkompositter særligt modstandsdygtige på disse punkter og bliver derfor ofte brugt i maritime sammenhænge.

Broens slanke dimensioner og relativt lave vægt er også en fordel i forbindelse med vindmodstand og op- og nedlukning af broklapperne.

Transport og produktion
Adgangen til det åbne hav åbner også op for alternative muligheder for transport og produktion af de delkomponenter, broen skal bygges af. Broen skal produceres på værft med produktionsmetoder fra skibsindustrien og monteres fra søsiden.
København, Danmark
2007

info text

X > <