Middelfart Facade

År
2009

Tag i tre dimensioner
Idéen bag Middelfart Sparekasse er at lade huset rumme et helt byrum med torv, café og butikker. Alt sammen under en stor tagflade, hvori der er skåret lysindtag, der giver udsigt til Lillebælt fra alle hjørner af huset.
Det tredimensionelle tag dækker alle funktionerne i bygningen og fungerer som en stor struktur med åbninger i en fast rytme. Alle åbningerne trækker himmellyset ind i bygningen og skaber et direkte kig mod Lillebælt alle steder i huset. På denne måde sikres et godt arbejdsmiljø samtidig med at tagkassetternes udformning skærmer for direkte dagslys.

Rummelig facade geometri
Gennem de sidste år har 3XN forsket i og udviklet rummelige dynamiske facader. Facader hvor form, lys, skygge, relief og tredimensionalitet er de gennemgående temaer.

’Tegnestuens projekter står på skuldrene af hinanden. Erfaringerne fra hvert projekt bruger vi til at raffinere og udvikle koncepterne til det næste. Der er ingen tvivl om at erfaringerne fra GXN allerede har påvirket tegnestuens arbejde i en dynamisk retning’, Kim Herforth Nielsen, grundlægger af og kreativ chef i 3XN.


Et arkitektonisk skift
De iøjefaldende facader signalerer et skift i tegnestuens arbejde. Middelfart Sparrekasse og Horten Advokatkontor er de første realiserede eksempler på dette skifte. Opførelsen af bygningerne er også en milepæl i flere års intensivt udviklingsarbejde med facadeudvikling med fokus på nye muligheder i materialer og produktionsmetoder. Et udviklingsforløb fyldt med udfordringer og innovation som er endt med komplekse og rummelige facader, udført uden at gå på kompromis med de originale arkitektoniske intentioner.

Ny teknologi fører til ny arkitektur
Gennem tiderne har arkitekturen afspejlet vores samfunds teknologiske kunnen. Mulighederne i sidste århundredes industrielle revolution første til modernismen – som var afledt af mulighederne i masseproduktion og standardiseringen af materialer. Efter vi er trådt ind i et nyt århundrede, har en anden revolution, den digitale, givet os helt nye muligheder, hvor individualitet og formrigdom er vendt tilbage til arkitekturen.

I dag er en produktionshal ikke længere domineret af håndkraft. Det manuelle arbejde er i høj grad blevet erstattet af automatiserede processer, der arbejder med knivskarp præcision. Skiftet i produktionsmetoder har ændret vores måde at bygge på. I en moderne byggeproces bruges de digitale tegninger fra design til produktion, hvilket har bundet arkitekten, ingeniøren og producenten tættere sammen.

Ved at lære af andre industrier har vi lært at realisere digitale designs og komplekse geometrier. Den digitale arkitektur muliggør en større detaljerigdom og skræddersyede rumligheder – gennem en kompleks med rationel produktion, som Middelfarts tagkonstruktion er tegnestuens nyeste eksempel på.
Middelfart, Danmark
2009

info text

X > <