Nybyggerne

År
2012

Samarbejdspartnere
eentileen

Moderne komfort i bæredygtige rammer
De Grønne Druer – bæredygtige boliger i Næstved er GXN’s forslag til, hvordan man gennem arkitekturen kan give alle parcelhusets goder men på en måde, der understøtter en bæredygtig livsstil.

Fælles gaderum i grønne klaser
Inspireret af strukturen i en vindrueklase, er de 22 huse organiseret omkring to urbane fællesrum og et fælleshus. Disse rum få karakter af gader, som munder ud i hver deres trædæk, der lægger sig ind i det bølgende englandskab som fremskudte platforme, hvor man kan mødes og nyde aftensolen, betragte børnene, der leger i engen og snakke med sine naboer.

Fleksible udviklingsmuligheder
Mod naturen har hver bolig sin private terrasse. Her vokser naturen i store dele frit. Enggræsset står højt og giver hver familie private uderum med sol og udsigt til naturen. De enkelte huse består af fire grundmoduler, der kan kombineres på forskellige måder.

Det primære grundmodul i boligen giver familierne et lyst og højloftet køkkenalrum forbundet til en udendørsterrasse og kobler det spatiøse ankomstrum med husets mere private værelser.

Grundmodulet består desuden af et højt åbent rum, der via skorstenseffekt bruges til varmegenvinding og som trækker himmellys ned. Dette element sikrer et klimavenligt energikoncept, samt en tydelig arkitektonisk profil. Fra dette modul kan husene udvides.

Skræddersyede huse
Modulstrukturen giver beboerne tre grundlæggende fordele: funktionalitet, fleksibilitet og foranderlighed. Denne kombineres med en designproces, der er centreret om inddragelse af beboerne, og en unik fremstillingsteknik, så familierne kan være med til at skabe deres eget hjem. En bolig der er tilpasset deres egne behov og som let kan ændres i takt med udviklingen i familiens liv. En bolig som understøtter en bæredygtig livsstil. En bolig som er fremstillet på en effektiv måde både hvad angår tid, økonomi og materiale ressourcer og tager hensyn til miljøet.

Digital fabrikation
Boligerne udføres med et innovativt og bæredygtigt byggekoncept, der er gennemtestet både økonomisk, æstetisk og miljømæssigt. Systemet er baseret på lette CNC fræsede trækassetter, der efter samling fyldes med træfibre som isolering.

Præcisionen i den digitale fabrikation minimerer behovet for yderligere forarbejdning og spild af materialer. Ved hjælp af digital teknologi omsættes de individuelle designs direkte fra computeren til den digitale fræsnings-maskine, der udskærer byggeelementerne i bærdygtigt Finsk gran træ.

Bæredygtig er lig værdi og livskvalitet
Boligerne lever selvfølgelig op til alle miljøcertificeringer, men bæredygtig arkitektur bliver først vedkommende, når det tilfører værdi og livskvalitet for beboerne. Vi har udvalgt fem fokusområder hvor de grønne løsninger kan opleves og bliver vedkommende:

1. Materialer. Byggeprocessen sikrer at beboerne fra starten kan se og røre de bæredygtige og sunde materialer huset bliver bygget af.
2. Natur. Ved at placere husene på piller i stedet for fundament sikres den fine eksisterende biotop, så beboerne fra dag et kan nyde naturens liv.
3. Vand. Regn og spildevand genanvendes og udnyttes til at skabe smukke regnhaver og rodzoneanlæg.
4. Energi. Husenes arkitektoniske udformning samt tagintegrerede solceller sikrer energieffektive boliger der sparer familierne penge.
5. Luft. Naturlig ventilation, oplukkelige facader og sunde materialer sikrer et sundt og behageligt indeklima.

Projektet er lavet samarbejde med tegnestuen www.eentileen.dk

Næstved, Danmark
2012

info text

X > <