Urban Green Forskning

År
2011

Udviklings projekt under Ministeriet for Fødevarer
GXN har sammen med Urban Green konsortiet fået 1,5 mill. til at udvikle nye biotoper og økosystemer til grønne bygninger. Med støtte fra Ministeriet for Fødevarer skal GXN til at udvikle nye grønne tage og facader. Udover at bringe naturen tilbage til byen, arbejdes der med bedre luftkvalitet og vandrensning og stilles skarpt på at fremhæve årstiderne, fremme det naturlige plante- og dyreliv og forøge den biologiske mangfoldighed.

Naturen som udgangspunkt
Udviklingsprojektet tager udgangspunkt i seks forskellige danske biotoper og deres naturligt forekommende vilde planter og sjældne rødlistearter. Da biotoperne er små økosystemer, vil de kunne tiltrække insekter, mindre dyr og fugle naturlige for biotopen. Målet er, at de kan fungere som biologiske korridorer, som fremmer udbredelsen af såvel dyr som planter.

Materialer og bæredygtighed
GXNs ekspertise indenfor materialer vil sikre, at de anvendte materialer i videst muligt omfang er biologisk nedbrydelige og følger Cradle to Cradle konceptet. Biotopernes grundsten er udvælgelsen, fremavlingen og produktionen af vilde planter fra de naturlige biotoper. Denne opgave vil Gartneriet 3kanten A/S stå for i samarbejde med Nissen Consult.

To års udviklings arbejde
Projektet startes op i sommeren 2010 og forventes afsluttet i sommeren 2012. Undervejs inddrages markedets førende eksperter indenfor anlægsarbejde, systemopbygning og design af vækstmedie. Udviklingsarbejdet udføres i tværfaglige teams af biologer, ornitologer, entomologer, kemikere, taglæggere, anlægsgartnere, ingeniører, entreprenører og bygherre.

Urban Green konsortiet
Tilknyttet projektets styregruppe er et advisory board bestående af Dorthe Rømø fra Københavns Kommunes, og Johnny Poulsen fra Euro Tag Danmark. Links til konsortiets øvrige partnere

3kanten A/S, www.3kanten.dk
Nissen Consult, www.dorte-nissen-consult.dk
Odense, Danmark
2011

info text

X > <