Det Foranderlige Hus

Bygherre
Realdania Byg

Areal
150 m2

År
2012

GXN rolle
Arkitekt

GXN team
Kasper Guldager, Morten Norman Lund, Tianqi Zhang, Aleksander Tokarz, Lasse Lind

Samarbejdspartnere
Henning Larsen Architects

Tilpasning til den moderne familie

Som vores liv ændrer og udvikler sig, ændres også vores krav til boligen. Familieudvidelse, delt børneomsorg, hjemmekontorer, hobbyer og skiftende smag er blot nogle få eksempler på årsager til omstilling. Tilpasning af et hjem til nye livsfaser kan være vanskeligt, bekosteligt og tidskrævende. Realdania Byg har til sat sig for at anfægte dette ved at lancere 'Det Foranderlige Hus' som et innovativt skridt i retning af fremtidens fleksible hus.

'Det Foranderlige Hus' integrerer nye bygningsteknologier for at imødegå den moderne omskiftelige families livsstil. Det er vigtigt, at 'Det Foranderlige Hus' er realiseret inden for konventionelle midler til at give miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtige løsninger.

Parametre for fleksibilitet

Fleksibilitet opnås gennem arbejdet med syv arkitektoniske elementer, der giver løsninger gennem fem fokusområder:

1: Komfort i ventilation, lys, støj og temperatur

2: Privathed der overholder tilgængelighed, visuel og akustisk kontrol

3: Program, der kan rumme forskellige familietyper

4: Demografiske overvejelser der skifter med familiens behov

5: Livsstil situationer, der reagerer på nutidens boligmiljøer

 

Download mere materiale om Det Foranderlige Hus

Nyborg, Danmark
2012

info text

X > <