PV -Grid

År
2013

GXN team
Kasper Guldager Jørgensen, Lasse Lind, Nikolai Arensbach, Morten Norman Lund, Liv Grete Framgard, Hanna Johansson, Daniel Philip Veenboer,

Samarbejdspartnere
Gaia solar, Teknologisk institut, Smith innovation, Seas NVE, Deloitte, Solar city Copenhagen, Steelhouse, Danfoss, Nykredit, Wallvision,

Forskningsprojekt om solenergi

Formålet med PV grid er at udvikle og markedsmodne innovative solcellesystemer til det kommercielle marked. Sammen med diverse aktører i den danske solcelle- og energibranche skal GXN udvikle nye systemløsninger der indgår som en del af ’smart city Kalundborg’ der handler om at etablere et intelligent energisystem i Kalundborg.

Baggrunden for PV grid er de sidste års markante vækst i mængden af installerede solcelleanlæg, således af den samlede kapacitet i slutningen af 2012 nåede ca. 400 MW. Kun et fåtal af anlæggene er installeret på virksomheder, til trods for at disse har et stort strømforbrug i dagtimerne og potentielt størst udbytte af solenergi. Ofte har de ydermere store tag- eller facadearealer, der er ideelle til etablering af solcelleanlæg.

Overvinding af barriere

PV-grid skal således identificere og overvinde eksisterende barrierer for virksomheders anvendelse af solcelleanlæg. Dels ved at demonstrere og udbrede virksomhedsspecifikke løsninger, der består af mere omkostningseffektive solcellesystemer - og dels ved at udbrede værktøjer og viden om anlægsdesign, projektering og Smart Grid-integration til relevante målgrupper. Endelig vil projektet afdække indvirkningen af flere større anlæg på vores energiinfrastruktur. Samlet set forventes der, at skulle installeres 4 MW solcelleanlæg fordelt på 25-50 virksomheder i det vestsjællandske, for at sikre synergi til den igangværende Smart Grid-udvikling i Kalundborg. 

Nye systemer

GXN’s rolle bliver at bistå med designløsninger samt udvikling og kommunikation der kan fremme investeringer i solceller blandt kommercielle spillere på det danske marked.

”Vi ser et stort potentiale i projektet, der vil medvirke til at skabe ny viden og konkrete bygningsintegrerede løsninger med høj æstetisk kvalitet. Ambitionen er at investeringer i solceller skal blive mere attraktivt for kommercielle aktører via nye produkter og forretningsmodeller” fortæller direktør i GXN Kasper Guldager Jørgensen.

Projektet vil udnytte eksisterende kommercielle bygninger og byområder til etablering af energibesparende tiltag, og således bidrage til at realisere de nødvendige energisparemål og gøre Danmark fossilfrit i 2035.

Avedøre, Denmark
2013

info text

X > <