Urban Green Biotoper

Funktion
Beplantning til byens grønne tage, facader, i våde bede og vejanlæg

År
2013

GXN rolle
Konceptudvikling

GXN team
Kasper Guldager Jørgense, Silvia Funieru, Peter Villemoes, Morten Norman Lund, Hanna Johansson

Samarbejdspartnere
Firmapartnere: Nissen Consult, 3kanten A/S Salgspartner: Byggros A/S

Bagrunden for Urban Green®

Hvad har krageklo, torskemund og kællingetand med fremtidens grønne byggeri at gøre?

Urban Green® bringer den vilde natur ind i byen og skaber blomstrende, vild natur på byens grønne tage og facader og i våde bede og vejanlæg

Projektet begyndte som et forsknings- og udviklingsprojekt mellem arkitekter, biologer og gartnere og er nu stiftet som et selvstændigt selskab med Byggros som salgspartner.

Urban Green® er nu lykkedes med at udvikle danske plantesamfund og autentiske biotoper til grønne bygninger. Det vil sige, at planter, der tidligere blev betragtet som ukrudt, nu kan bruges til at gøre byen grønnere, sundere og smukkere. Planter som katteskæg, blodrød storkenæb og læge-hundetunge kan bruges strategisk i fremtidens bæredygtige byggeri til at understøtte det naturlige plante- og dyreliv i Danmark og skabe den biodiversitet, der er brug for i de konkrete regioner, der bygges i.

GXNs rolle er at udvikle konceptet mod byggebranchens behov for biodiversitet og klimatilpasning. GXNs viden indenfor miljø materialer vil sikre, at konceptet består af biologisk nedbrydelige komponenter og sikrer en holistisk bæredygtig tilgang.

Urban Green® i arkitekturen

Urban Green-konceptet gør det muligt at skræddersy unikke løsninger til bygninger i Holte såvel som Hirtshals med fokus på flora og fauna, og konceptet møder allerede stor velvilje hos væsentlige samarbejdspartnere. For eksempel skal dele af det bæredygtige landskab, der kommer til at omkranse Novo Nordisks nye hovedsæde i Bagsværd, laves i samarbejde med Urban Green®. Rasmus Astrup, som er landskabsarkitekt og projektdirektør i SLA, ser med Urban Green® et stort potentiale for fremtidens grønne tage og byrum:

”Det er fantastisk og helt unikt, at Urban Green giver mulighed for maksimal og sanselig biodiversitet med udgangspunkt i de nordiske vækster og biotoper. For landskabsarkitekter giver det mulighed for i endnu højere grad at designe med udgangspunkt i årstider, planter og dyreliv.”

Urban Green® tilbyder mere end 100 forskellige vilde, danske plantearter i 7 forskellige biotoper, som er strand, strandeng, hede, overdrev, eng, skov og rigkær. Ved at bruge lokalt tilpassede plantearter i stedet for udenlandske Sedum-arter fremmes biodiversiteten og alle de dufte, farver og dyreliv, som valget af danske vildarter medfører.

Særligt rigkær er velegnet til at absorbere regnvand. Det betyder, at biotopen kan bruges til regnvandsopsamling, fordi vandet bremses og afdampes i stedet for at løbe direkte til kloakken, hvilket kan forårsage oversvømmelse ved særligt kraftigt regnvejr.

Også i kommunalt regi er der stor opbakning til Urban Green®. Dorthe Rømø, som er projektleder i Københavns Kommunes Center for Park og Natur, har fulgt projektet fra begyndelsen og er begejstret over at se, at initiativer som grønne tage i byplanlægning kan bære frugt og skabe grundlag for virksomhedsdannelse som Urban Green®:

”Det har været en fornøjelse af følge projektet hele vejen fra idé til flyvefærdigt koncept, der bygger på en grundlæggende og meget vigtigt tilgang til kvaliteten i løsningen – netop at understøtte den biologiske mangfoldighed, som passer som fod i hose med Københavns Kommunes strategi for biodiversitet.”

For mere information Besøg Urban Green

København, Danmark
2013

info text

X > <