Fremtidens næringsbilbiotek

Funktion
Renseanlæg

År
2013

GXN rolle
Arkitekt

GXN team
Kasper Guldager Jørgensen, Lasse Lind, Nicolai Arensbach

Samarbejdspartnere
Martin Malthe Borch

Næringsbiblioteket er GXN’s konkurrencevindende projekt til fremtidens energiproducerende rensningsanlæg i Egå ved Århus. Projektet er udført i samarbejde med Biokemiingeniør Martin Malthe Borch og blander oplevelsesmæssige kvaliteter og læring om kredsløbsdesign med innovative biotekniske tiltag der optimere rensningsanlæggets funktionalitet.

Baggrund

Klimakrisen har medført at vi ikke længere blot kan betragte de ressourcer vi omgiver os med som noget vi kan ‘smide væk’, og derfor er fremtidens rensningsanlæg et oplagt sted for en holistisk innovation i både offentligt og privat regi.

Bagsiden af industrialiseringen afsløres i disse år bl.a. som en stigende mangel på råmaterialer og ressourcer såsom rent vand og fosfor. I debatten om fremtidens forvaltning af vores ressourcer er renseanlægget således et centralt felt. ’Nærringsbiblioteket’ er et bud på hvordan denne problematik kan gøres relevant og interessant for den brede befolkning.

Koncept

’Næringsbiblioteket’ går ud på at skabe en ny synergi imellem Egå rensningsanlæg og den nærliggende genbrugsstation.   

Ambitionen er at stimulere til grøn vækst, øget produktion og drift gennem to overordnede tiltag, der hhv. implementerer innovativ bioteknologi og arbejder med brugerinddragelse. Således kan fremtidens energiproducerende rensningsanlæg blive til et offentligt tilgængeligt biologisk demonstratorium i Egå.

 

Næringsbiblioteket som oplevelse

I takt med at interaktionen imellem borger og kommune digitaliseres, bliver de steder hvor vi stadig fysisk mødes i stigende grad vigtige. Næringsbiblioteket inddrager således både borgere, landbrug og industri i udformningen af fremtidens energiproducerende rensningsanlæg.  Borgeren kan aktivt deltage i udvekslingen af ressourcer og næringstoffer til produktionen af biogas ved for eksempel at aflevere haveaffald, der distribueres via genbrugsstationen til rensningsanlægget. Det ud-rådnede slam fra biogasproduktionen, omdannes til gødning som frit kan tages hjem i parcelhaven til dyrkelse af frugt og grønt. 

Ved at integrerer en oplevelsessti imellem genbrugsstationen og rensningsanlægget bindes de to steder visuelt sammen. Omkring oplevelsesstien etableres drivhuse, gartnerier og skolehaver, der har gavn af overskudsvarme eller gødning fra renseanlægget. I drivhusene vil en grøn oplevelsesverden blomstre med alt fra eksotiske biotoper og dyrkning af specielle plantearter til grønne algebassiner, boblebade og ”beach” bar, alt sammen drevet af overskudsvarme fra biogasprocessen.

Bioteknologi

Med næringsbiblioteket fokuseres, der på at implementere biotekniske tiltag der øger og udnytter energiproduktionen i rensningsprocessen af spildevand.

Næringsbiblioteket vil i den forstand få en funktion som bioraffinaderi, hvor der dyrkes mikroorganismer i rensningsprocessen (alger, phagotrofe organismer, lipase og cellulase svampe etc.). De enkelte processer understøtter og effektiviserer den eksisterende vandrensning og skaber nye synergieffekter via genbrugsstationens distribution af organiske materialer fra landbrug eller borger til gavn for bioraffinaderiets organismer.

 
Egå, Danmark
2013

info text

X > <