Det Biologiske Hus

Bygherre
Miljøministeriet

År
2014

GXN rolle
Design, Research, Upcycling

GXN team
Kasper Guldager Jensen, Morten Norman Lund, Lasse Lind, Christian Henrik Christensen-Dalsgaard, Jens Johansen, Casper Østergaard Christensen

Samarbejdspartnere
EEN TIL EEN (projektejere), Teknologisk Institut, NCC Construction, Deloitte, AB Clausen Ingeniører og rådgivende udvalg: Ib Johansen, Heidi B. Bugge, Søren Lyngsgaard, og Morten Buus

Upcycling af affald

Konceptet bag det Det Biologiske Hus er at bygge med upcyclede restmaterialer fra landbrugsindustrien. Materialer, der i dag betegnes som ‘affald’ og derfor afbrændes til energi, bliver oparbejdet til værdifulde byggematerialer baseret på græs, halm, tomat, tang og ålegræs m.m. Projektet anvender Cradle to Cradle principper og digitale produktionsteknologier i udviklingen af et moderne økologisk hus med fokus på cirkulær økonomi og sunde materialer.

Science Fiction her og nu

Projektet er blevet til med støtte fra miljøstyrelsen, og i den forbindelse udtaler miljøminister Kirsten Brosbøl: ‘Det lyder som science fiction, at man kan bygge et hus ud af ting som tomatstængler, halm og søgræs, der både er lige så holdbart som almindeligt byggeri og samtidig har sund økonomi og overholder reglerne. Men Det Biologiske Hus viser, at det kan lade sig gøre her og nu. På den måde får vi virkelig værdi ud af materialer, der ellers var endt på forbrændingen’

Cirkulær Økonomi

Det Biologiske Hus er designet med cirkulær økonomi for øje og udviklet med samlingsprincipper, der sikrer byggeriets adskillelighed og mulighed for at bevare materialer, elementer og komponenter i et lukket kredsløb over tid. På denne måde bevares værdifulde råmaterialer, der er blevet brugt til at skabe byggeriet ikke som affald, men kan indgå i nye kredsløb.

Tværfaglig Innovation

I samarbejde med parter fra jordbrugs- og produktionssektoren er mængder, anvendelighed og tilgængelighed af lokale, danske biologiske ressourcer blevet kortlagt. De udvalgte materialer er blevet presset til et nye pladematerialer og deres statiske og sensoriske kvaliteter testet på Teknologisk Institut. 

Læs bogen her

Middelfart, Danmark
2014

info text

X > <