Fremtidens genbrugsstation

Bygherre
Vestforbrænding

Funktion
Konceptudvikling

År
2014

GXN rolle
Konceptudvikling, Ide workshops, design og produktion

GXN team
Kasper Guldager Jørgensen, Lasse Lind, Hanna Johansson, Hali Larsen, James Zhang

En process bygget på samarbejde

I et integreret samarbejde med Danmarks største affaldsselskab Vestforbrændingen, har GXN udviklet tre forskellige koncepter for fremtidens bæredygtige genbrugsstation.

Projektets vigtigste formål, var at designe en kommunikativ skulptur, der præsenterer idéen om fremtidens genbrugsstation for Vestforbrændings kunder og ansatte. Modellen viser således Vestforbrændings mål og visioner for fremtiden, og inviterer folk til at diskutere og stille spørgsmål til, hvorledes fremtidens genbrugsstation kan se ud.

I samarbejdet faciliterede GXN tre workshops med Vestforbrændning, hvor såvel kendskab til organisationen samt nye ideer blev sat i spil. Gennem studieture, iterativ skitsering og dialogmøder blev den kommunikative models koncepter og form udviklet.

Det drivende spørgsmål var: hvordan ser fremtidens genbrugsstation ud? Hvis ambitionen om et mere ressourceeffektivt samfund skal realiseres, spiller genbrugsstationerne en central rolle som anlæg, der indsamler og distribuerer materialer i et cirkulært kredsløb.

Det indebærer, at vi skal tænke over genbrugsstationen på en helt ny måde. Genbrugsstationer er ikke længere kun nødvendige tekniske installationer, men steder, hvor kommuner og borgere interagerer, og hvor upcycling og genanvendelse øges. Genbrugsstationerne kan således have status som biblioteker eller banker i fremtidens samfund.

Et sted for læring og upcycling

Set i betragtning af den øgede betydning i at behandle affald som ressourcer, kunne genbrugsstationer have en langt mere central og varieret rolle i byerne, end de har i dag. De kunne yde sociale, uddannelsesmæssige og kommercielle tjenester til borgerne, fungere som nye mødesteder og invitere til nye aktiviteter. Hver genbrugsstation kunne have en forskellig tilgang relateret til dens kontekst og afhængigt af sin placering.

GXN har på den baggrund udviklet tre forskellige kontekstafhængige koncepter, natur, by og industri, til at formidle mangfoldigheden og mulighederne for genbrugsstationerne. Hvert koncept fortæller forskellige historier om, hvad der foregår på fremtidens genbrugsstation.

Tre fortællinger om fremtidig genanvendelse

Genbrugsstationen i naturen fokuserer på biologisk affald, havearbejde og økosystemer. Genbrugsstationen i byen fokuserer på sociale, uddannelsesmæssige og kommercielle tjenester og genbrugsstationen i industrien fokuserer på effektivitet, metoder til cirkulær ressourcehåndtering og direkte genbrug for den industrielle sektor.

De tre fortællinger formidles gennem tre podier. Podierne indeholder historier, arkitektoniske modeller og materialeprøver, der alle er med til at give en idé om, hvordan fremtiden kunne se ud samt give et indblik i de initiativer Vestforbrænding allerede tager for at øge deres anlægs bæredygtighed og brugervenlighed.

Målet med podierne var også at designe et interaktivt møbel, der åbner op for yderligere drøftelser ved at invitere folk til at interagere med sig. Når podierne skilles ad, skaber de tre dele et udstillingssted, hvor historierne er fortalt på indersiden, og modeller vises på toppen af podierne. Når podierne samles, passer de sammen som tetrisbrikker og kan nemt transporteres til forskellige arrangementer på Vestforbrænding.

Glostrup, Danmark
2014

info text

X > <