Innovation Lab

År
2014

GXN team
Kasper Guldager Jensen, Lasse Lind, Steffen Riegas, Morten Norman Lund

Samarbejdspartnere
Innovation Lab

En ny netværksgruppe

GXN er fagligt anker på Innovation Labs nye netværksgruppe ‘Fremtidens Byggeri’. Netværket har til formål at bibringe ny viden om fremtidens relevante teknologier og problemstillinger til byggesektoren samt facilitere videndeling og erfaringsudveksling.  Medlemmer af netværket består af professionelle inden for byggefaget herunder arkitekter, ingeniører, entreprenører, producenter etc.

Netværkets faglige indhold faciliteres af Kasper Guldager Jørgensen, direktør i GXN og partner i 3XN og Ulla Tønner, Lab Agent hos Innovation Lab, der står for kreative workshops.

Fremtidens byggeri 

Byggeriet ændrer sig i stigende tempo i disse år. I takt med klimakrisen, udviklingen af ny teknologi samt en stigende industrialisering af byggeriets produktion, stilles byggeriets aktører over for en række muligheder og spørgsmål. Hvor bevæger byggeriet sig hen? Hvilke temaer bliver vigtige i de kommende år? Hvordan kan vi ruste os bedst muligt til fremtiden?

Heldigvis står forskere, udviklere og startups rundt om i verden klar med nye løsninger, der strækker sig fra helt nye materialetyper, nye byggeformer fra 3Dprint til organic construction, nye og smarte digitale samarbejdsplatforme, over til ny og tilgængelig viden om kravene til det nye århundredes krav til boformer og arbejdsomgivelser. 

Nye løsninger og muligheder

Med udgangspunkt i oplæg fra nationale og internationale specialister, vil netværket således afdække, hvilke muligheder og udfordringer byggeriet kommer til at møde i fremtiden. Netværkets deltagere vil således både få ny viden fra foredragsholdere, der har fingeren på pulsen inden for netop deres område, samt diskutere problemstillinger og erfaringer med ligesindede fra andre institutioner, leverandører og interessenter i landet og derved lære af dem og få inspiration til nye løsninger og muligheder.

Netværket er professionelt faciliteret, ført an af en faglig stærkt tovholder med internationalt blik og inspireres ligeledes af medlemmer af Innovation Labs outside-in betragtninger og de undervises i Innovation Labs redskaber og metoder.

Læs mere her

Aarhus, Danmark
2014

info text

X > <