KlimaByen Middelfart

Bygherre
Middelfart Kommune

År
2014

GXN rolle
Arkitekt

GXN team
Kasper Guldager og Casper Østergaard Christensen

Samarbejdspartnere
SLA og Rekommanderet

Baggrund og vision
Til KlimaByen i Middelfart har GXN sammen med SLA og Rekommanderet udviklet projektet ’Fra Skybrud til Regnfang’. Projektet omfatter en klimasikring af området, der grundlæggende handler om at lave løsninger over jorden i stedet for blot at udvide det eksisterende kloaknet. Gennem en masse synlige løsninger er målet at løfte kvarteret og gøre det mere attraktivt ved at skabe synergieffekter mellem social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Vand som Ressource
Hovedidéen er at bruge øgede vandmængder til at skabe merværdi i byen. De fysiske tiltag i projektet skal synliggøre og artikulere vandets bevægelse fra det højeste punkt i Middelfart og ned til Lillebælt. Vandets rejse gennem byen artikuleres med forskellige virkemidler i tre områder med hver sin karakter indtil vandet møder havet og fordamper for igen at blive til regn.

Poesi og Oplevelser
Projektet søger at tilføre nye poetiske lag til byen, som samtidig har en høj nytteværdi som klimasikring. Planter og materialer bruges på nye måder så regnvandet optages, udstilles og renses - flere steder endda så meget at vandet bliver renere, end da det ramte jorden.

Fra Vejvand til Drikkevand
I Kongebrokilden, der er projektets urbane plads, opsamles forurenet vand fra vejene. Et filter renser det opsamlede vand, så det bliver så rent, at det kan drikkes. I det nye fælleshus ’Regnfanget’ opsamler pavillonens tag regnvand, og lader det løbe ned i rummet som søjler af vand. Herefter opsamles vandet, og det renses gennem en maskine af levende planter, så det kan bruges til vanding samt vask af hænder og fodboldstøvler.

Middelfart, Danmark
2014

info text

X > <