Agro Food Park

Adresse
Agro Food Park 13

Bygherre
Agro Food Park, Realdania

Funktion
Visions og udviklingsplan, Innovations Strategi

År
2015

GXN rolle
Arkitekt, Team leader

GXN team
Kasper Guldager Jensen, Lasse Lind, Laura Wagner, Sang Yeun Lee, Dagmara Piszcz, Jo Anna Nedergaard, Casper Østergaard Christensen, Sean Lyon

Samarbejdspartnere
William McDonough + Partners, Urland, BCVA

Internationalt Food Cluster

Agro Food Park har ambition om at blive en af verdens førende klynger for fødevareinnovation.
Men hvordan skabes det fysiske grundlag for et økosystem af vidensudveksling?

Mennesker, viden og idéer

Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at en fysisk plan kun kan være grundlaget for denne
udvikling. Det fysiske miljø skal befolkes af mennesker, viden og idéer, der giver de fysiske rammer mening og indhold.

The Strip, The Plazas, The Lawn

Vi har i vores bearbejdning fokuseret på at udvikle og styrke Agro Food Parks identitet, igennem tre
primære rumlige og landskabelige koncepter som vi har kaldt ’The Strip’,’The Plazas’ og ’The Lawn’. Disse tre koncepter relaterer sig til det, som vi mener er de vigtigste elementer for den fremtidige klynge, nemlig det bymæssige og det agro kulturelle.

‘The Strip’ er et gade og campus forløb med åbne facader og fællesfaciliteter. Det er her at Agro Food
Parks virksomheder og vidensinstitutioner fremviser deres identitet og produkter. Her er der tæthed som skaber liv og aktivitet, holdt i en menneskelig skala.

’The Plazas’ er en række pladser, som har byens tæthed og oplevelsesmæssige kvaliteter og giver lokal identitet til bygningerne der ligger omkring.

‘The Lawn’ er områdets centrale åbne grønne oplevelseshave, der fungerer som et udstillingsvindue for eksperimentering og innovation indenfor landbrug og fødevarer.

Resource Management

Agro Food Parks innovative karakter udfoldes ikke kun via det arbejde som sker i parken, men også igennem den måde det byggede landskab er designet på. 
Vi har defineret 5 fokusområder som kontinuerligt skal medvirke til, at Agro Food Park både nu og på sigt benytter sig af en eco-effective design approach. 

De 5 fokusområder er: Sunde Materialer, Ren Energi, Forøget Biodiversitet, Sund Luft og Rent vand.
 
 
 
Aarhus, Danmark
2015

info text

X > <