Ballerup Genbrugsstation

Bygherre
Vestforbrænding, Ballerup Kommune

Funktion
Genbrugsstation

År
2015

GXN rolle
Arkitekt, Genbrugte materialer

GXN team
Kasper Guldager Jensen, Lasse Lind, Mikkel Møltoft Jensen, Alice Song, Andreas Herborg

Samarbejdspartnere
Cowi

Genbrug af Skrald

Den nye genbrugsstation i Ballerup skal demonstrere kommunens ambition om en bæredygtig fremtid, derfor skaber vi et rum, der kan meget mere end blot at modtage affald.

GXN vil genskabe idéen om en genbrugsstation. Tanken er, at borgerne vil have mulighed for, at indtage stedet som center for lokalsamfundet, et sted for fællesskab og læring, et sted som er visuelt appellerende og imødekommende.

Den Bæredygtig Genbrugsstation

Genbrugsstationens udtryk er grønt og vil skifte udseende og karakter efter årstiden. 
Bygningen projekteres efter energiklasse 2015 og der vil være fokus på fleksibilitet og brug af genbrugsmaterialer og genanvendelige materialer. Det skal så vidt muligt kunne lade sig gøre, at nedtage bygningen og genanvende byggematerialerne andensteds.
Grønne tage er med til, at forsinke regnvandsudledning og regnvandsopsamlingen bruges til toiletskyl.

Den Effektiv Genbrugsstation

Via en effektiviseret og overskuelig infrastruktur hvor let og tung trafik adskilles bliver det nemt, hurtigt og sikkert for brugere og de ansatte, at benytte sig af og vedligeholde genbrugsstationens funktioner. 

Den Åben Genbrugsstation

Bygningerne er indbydende og udføres med inviterende facader af genbrugsmaterialer, der lokker borgerne indenfor. 
Multihuset danner ramme for diverse aktiviteter såsom værkstedsfaciliteter, krative udfoldelser, projektarbejde, skoleprojekter, rullende udstillinger, events, information og undervisning.

 

Ballerup, Danmark
2015

info text

X > <