Building a Circular Future

Bygherre
Miljøstyrelsen

År
2016

GXN team
Kasper Guldager Jensen, Casper Østergaard Christensen, Lasse Lind, Kristoffer Codam, Mikkel Møltoft Jensen, Jo Anna Nedergaard, Dagmara Piszcz, Rasmus Skov, Aleksander Guldager Kongshau, Allison Jang

Samarbejdspartnere
MT Højgaard, Kingo Karlsen, VIA University College, Vugge til Vugge Danmark, Henrik Innovation

Building a Circular Future

Naturressourcer er knappe og bygge- og anlægsindustrien tegner sig for omkring 40 % af materiale- og energiforbrug i Europa. Bogen Building a Circular Future ser på, hvad der skal til for at transformere byggeindustrien fra en ’brug og smid væk’ model til en cirkulær model. Bogen er et samarbejde mellem forskellige virksomheder fra design- og byggebranchen, inklusiv 3XN, GXN Innovation, MT Højgaard, Kingo Karlsen, VIA, Vugge til Vugge Danmark og Henrik Innovation.

Værdi ud over bygningens egen levetid

En bygning ender ofte sine dage som en ’materialekirkegård’, når dens levetid er udløbet. Vi ved ikke, hvordan vi skal genbruge alle de værdifulde materialer, der ender med at gå tabt. Bogen ”Building a Circular Future” udfordrer og gentænker den måde hvorpå, ressourcer bruges og genbruges i byggebranchen. Målet er at inspirere arkitekter og entreprenører til at designe og konstruere fremtidens bygninger, så de kan skilles ad uden væsentlig forringelse og tab af ressourcer.

’Den cirkulære økonomi er en enestående mulighed for branchen. Vi skal nytænke den måde, vi bygger og designer på til en skalerbar, værdibaseret ressourceøkonomi’, siger Kasper Guldager Jensen, direktør for GXN og seniorpartner i 3XN. ’I takt med at vi tager den cirkulære økonomi til os, vil der opstå nye forretningsmuligheder. Virksomheder med forretningsstrategier, der endnu ikke eksisterer, vil opstå, som fx materialebørser, der kan håndtere logistikken og praktikken i at genanvende byggeriets bestanddele, ledere med speciale i digital håndtering af materialer og specialister i design for adskillelse’.

Nytænkning i byggeindustrien

Building a Circular Future er baseret på en konkret case – en 42.000 kvadratmeter stor kontorbygning i Danmark, og fremhæver en proces med tre delkomponenter: ’design for adskillelse’, altså hvordan man designer bygninger, så elementer og materialer er til at hente ud af bygningen igen, et ’materiale-pas’, der dokumenterer, hvad materialerne består af (fx facadepaneler) og til sidst en beskrivelse af, hvordan de enkelte byggematerialer kan genanvendes og indgå i en cirkulær økonomi. Ifølge bogens forfattere kan der skabes et overskud på 35 millioner kroner, hvis bygningen kan skilles ad og en betydelig del af de materialer, der indgår i råhuset, kan genanvendes.

 ’This book underlines the cross-disciplinary nature of the circular economy, as well as the utmost importance of design. The authors make a strong case for an innovative and collaborative approach across the architecture and building industry’.

— The Ellen MacArthur Foundation, Circular Economy Leaders

’It is wonderful to see Cradle to Cradle taken up vigorously by people interested in the circular economy. As an architect, I know our job in creating buildings is to put wisdom into practice, and to render these important concepts visible for all to see. This book is inspiring in its ambition to show us what this can look like now.’

— William McDonough, Co-author of Cradle to Cradle

Building a Circular Future er tilgængelig online som en open-source publikation via www.buildingacircularfuture.com. Derudover kan bogen købes i hard copy gennem Arkitektens Forlag.

København, Danmark
2016

info text

X > <