Informed design


I GXN ser vi Informed Design som en mulighed for tidligt i projektforløbet at guide et bygningsdesign mod højere dagslyskomfort og bedre energimæssig ydeevne. Ved hjælp af parametriske værktøjer skræddersyr vi en række software, som bygger på lysforhold og lokale vejrdata i det enkelte projekt. På den måde kan vi sikre at designet er optimeret i forhold til de lokale forhold, og vi opnår byggerier, hvis arkitektur bidrager aktivt til f.eks. energibesparelser og et godt indeklima.  

Relaterede projekter:

   

 

"90% af en bygnings udformning bliver fastlagt i de første 10% af vores arbejde. For at kunne informere vores arkitektur, har vi udviklet en række software, som allerede i den tidlige skitsering giver direkte feedback om kvaliteten af dagslys, samt risiko for overophedning“

-Tore Banke, Parametrisk Designer, GXN

info text

X > <